Zásady ochrany soukromí

Milí rodičové!

Tyto Zásady ochrany soukromí popisují, jaké údaje o vás společnost Lipa Learning s.r.o. (dále také „my“, „nám“, „náš/naše“) shromažďuje prostřednictvím mobilních aplikací, webových stránek a souvisejícího uživatelského účtu v aplikaci Lipa Land a jak tyto údaje dále využíváme.

Naším cílem je nabídnout vám i vašim dětem zcela jedinečný zážitek z učení. Osobní údaje shromažďujeme pouze proto, abychom tohoto cíle dosáhli.

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze s vaším souhlasem a pouze za účelem zlepšování našich služeb. Pokud nás požádáte, abychom vaše údaje vymazali, uděláme to. Vaše e-mailová adresa je nicméně propojena s vaším účtem v Lipa Landu. Pokud nás tedy požádáte, abychom vymazali vaši e-mailovou adresu, bude nezbytné smazat i váš Lipa Land účet.

Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme a při spolupráci s partnery dbáme na to, aby ani oni vaše osobní údaje s nikým nesdíleli.

Abychom mohli zážitek z učení přizpůsobit na míru vašemu dítěti, používáme analytické nástroje. Tyto nástroje jsou v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí.

Naše webové stránky a mobilní aplikace jsou v souladu s americkým zákonem o ochraně osobních údajů nezletilých online (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA). I my jsme rodiče, a proto chápeme, že chcete, aby soukromí vašeho dítěte bylo plně chráněno – my chceme totéž. Pokud se chcete o zákonu COPPA dozvědět víc, přehledné informace (v anglickém jazyce) najdete na stránkách certifikačního programu kidSAFE: https://www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html

Sběr a využití osobních údajů v aplikaci Lipa Land

Uživatelský účet v aplikaci Lipa Land je určen rodičům, učitelům a zákonným zástupcům předškolního dítěte, které používá aplikaci Lipa Land.

Pokud se chcete podívat na údaje, které prostřednictvím uživatelského účtu v aplikaci Lipa Land shromažďujeme, napište nám na: info@lipalearning.com.

Pokud chcete svůj uživatelský účet v aplikaci Lipa Land zrušit, kontaktujte nás na: info@lipalearning.com. Abychom chránili vaše soukromí, žádost o zrušení účtu musí přijít ze stejné e-mailové adresy, kterou jste zadali při registraci. Pokud se rozhodnete svůj uživatelský účet v aplikaci Lipa Land zrušit, vaše osobní údaje budou co nejrychleji smazány.

Následující přehled uvádí, jaké typy osobních údajů o vás může společnost Lipa Learning s.r.o. shromažďovat a jak tyto údaje využíváme:

E-mailová adresa

Vytvořením Lipa Land účtu (a tedy poskytnutím e-mailovém adresy) vyjadřujete souhlas s tím, že vám mohou být zasílána sdělení obchodní povahy související s vaším účtem, poskytovanou službou nebo našimi dalšími produkty a službami, tedy například (nikoli pouze):

  • E-maily, které potvrzují vytvoření vašeho účtu nebo se jakkoli jinak vztahují k vašemu účtu.
  • E-maily s informacemi o tom, jak postupujeme při sběru údajů.
  • E-maily o pokrocích vašich dětí v Lipa Landu, které zasíláme, když dítě dosáhne určitého milníku, např. postoupí do další úrovně ve hře.
  • E-maily s informacemi vztahujícími se k vašemu Lipa Land účtu, například rodičovské tipy, nové aplikace na trhu nebo speciální cenové nabídky.
  • E-maily týkající se našich dalších vzdělávacích produktů.
  • E-maily, kterými vás informujeme o potížích s vaším účtem nebo jiných okolnostech, které by mohly vést k přerušení poskytování služby.

V jakémkoli okamžiku můžete zažádat o to, aby vám obchodní sdělení nebyla zasílána. Stačí kliknout na tlačítko “Odhlásit z odběru e-mailů” na konci každého e-mailu, který od nás obdržíte. Vaše rozhodnutí budeme respektovat a okamžitě vás vymažeme ze seznamu příjemců obchodních sdělení.

Jméno vašeho dítěte (uživatelské jméno)

Jméno dítěte nebo jeho uživatelské jméno má za cíl pomoci rodičům a dětem rozlišit mezi jednotlivými dětskými profily ve vzdělávacích aplikacích Lipa Learning. Uživatelské jméno nemusí být skutečné jméno (může se jednat o přezdívku nebo fiktivní jméno) a nemělo by obsahovat příjmení dítěte. Uživatelské jméno používáme pouze za účelem toho, abychom pro vaše dítě personalizovali aplikace a pro vás přehledy o jeho pokrocích.

Datum narození a pohlaví vašeho dítěte

Tato informace není povinná. Datum narození a pohlaví dítěte slouží pouze k tomu, abychom mohli vašemu dítěti doporučit vhodné hry nebo vzdělávací aktivity.

Profilový obrázek

Profilový obrázek slouží pouze k tomu, aby rodičům a dětem umožnil rozlišovat mezi jednotlivými dětskými profily v aplikacích Lipa Learning.

Profilový obrázek dítěte nebude v žádném případě poskytnut nebo sdílen třetím stranám.

Individuální pokroky

Protože nám váš uživatelský účet v aplikaci Lipa Land umožňuje zaznamenávat pro vás pokroky vašeho dítěte, sbíráme prostřednictvím uživatelského účtu data o tom, jak dítě využívá jednotlivé aplikace. Díky těmto datům vás můžeme informovat o tom, jaké dělá vaše dítě v našich hrách pokroky. Zároveň nám tato data umožňují vyhodnotit účinnost našeho interaktivního vzdělávacího systému a zlepšovat tak naše služby v oblasti předškolní výuky.

Výše zmíněné údaje jsou shromažďovány s cílem poskytovat služby v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, tedy umožnit všem uživatelům naší služby připojit se ke svému účtu a přihlásit se do svého profilu.

Zákon o ochraně osobních údajů nezletilých online

Naše webové stránky a mobilní aplikace jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nezletilých online (COPPA). Vědomě nezískáváme osobní údaje dětí mladších 13 let. V případě, že uživatel sám sebe označí za dítě mladší 13 let prostřednictvím žádosti o podporu nebo jakékoli zpětné vazby, nebudeme shromažďovat, přechovávat ani využívat žádné osobní údaje tohoto uživatele. Jakékoli dříve shromážděné osobní údaje budou bezpečným způsobem smazány.

Pokud máte za to, že nám dítě mladší 13 let poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás prosím na info@lipalearning.com , abychom je mohli smazat.

V jakémkoli okamžiku máte právo nahlédnout do osobních údajů vašich dětí, které shromažďujeme, nebo zažádat o to, abychom tyto údaje přestali shromažďovat či používat.

Děti mladší 18 let

Lipa Learning vyžaduje, aby každý uživatelský účet v aplikaci Lipa Land spravoval rodič nebo zákonný zástupce. Uživatelský účet Lipa Land nemá za cíl sbírat osobní údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby mladší 18 let, a je určen rodičům předškolních dětí ve spojitosti s těmito dětmi.

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní údaje dětí nebudeme v žádném případě předávat, sdílet nebo poskytovat třetím stranám a nebudeme je používat k cílení reklam na vás nebo vaše dítě.

Služby poskytované třetími stranami

Používáme technologie jako cookies (soubory o malé velikosti, které ukládá váš internetový prohlížeč), webový signál nebo jedinečný identifikátor zařízení, abychom anonymně identifikovali váš počítač nebo zařízení za účelem poskytovat vám lepší služby. Naše systémy také zaznamenávají informace jako internetový prohlížeč, operační systém nebo IP adresu, ale tyto informace nejsou určené k tomu, aby spojovaly vaše osobní údaje s vašimi aktivitami (stránky, které si prohlížíte nebo slova, která zadáváte do vyhledávače).

Lipa Learning může používat analytické nástroje nebo software třetích stran k automatickému sběru a využití určitého typu dat, včetně (ale ne výlučně): jedinečný identifikátor zařízení nebo jiný dočasný či trvalý identifikátor zařízení (dále jen „identifikátor zařízení“); software a firmware zařízení; mobilní operátor; postup ve hře; čas strávený hraním, skóre a dosažená úroveň; další údaje neosobního charakteru, jejichž využití je podstatné pro zlepšování našich služeb a našich produktů.

Localytics

Když hrajete naše hry, provádíme sběr anonymních uživatelských statistik, jako je např. čas strávený hraním nebo region, ve kterém se nacházíte. Shromažďujeme také údaje o průběhu hry, jako je např. počáteční a koncová úroveň, abychom mohli vyhodnotit pokrok vašeho dítěte.

Google Analytics

Google Analytics je webový nástroj pro analytiku, který provozovatelům webových stránek umožňuje pochopit, co uživatelé na jejich stránkách dělají. Zákazníci Google Analytics mají k dispozici přehledy o chování uživatelů na stránkách, což jim umožňuje stránky dále zlepšovat. Nástroj Google Analytics sbírá anonymizovaná data. Podává přehledy o uživatelských aktivitách na webových stránkách, aniž by jednotlivé uživatele identifikoval.

Server Hosting

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, sesbíraná data ukládáme na hostitelském serveru. Používání těchto dat hostitelem je omezeno výhradně na tyto účely a podléhá smluvním závazkům, které hostitele zavazují zajistit důvěrnost těchto dat. Naši dodavatelé mají povinnost přijmout taková opatření, která zajistí ochranu dat, jež pro nás uchovávají; žádná forma zabezpečení či šifrování však nezaručuje plnou ochranu dat před hackerskými útoky nebo lidskou chybou.

Certifikace kidSAFE®

Lipa Learning je hrdým členem bezpečnostního programu kidSAFE®, nezávislé certifikační služby, která posuzuje a certifikuje bezpečnostní opatření webových stránek a aplikací určených dětem, včetně dětských herních stránek, virtuálních světů, sociálních sítí, počítačových a mobilních her, zařízení připojených k webové službě a dalších online a interaktivních produktů. Pro více informací navštivte stránky http://www.kidsafeseal.com. www.kidsafeseal.com

Aplikace bez reklam

V našich aplikacích pro děti nenajdete žádné reklamy.

Závěrem

Tyto Zásady ochrany soukromí byly aktualizovány 18. 4. 2019 a mohou se průběžně měnit. Pokud v těchto zásadách provedeme jakékoli podstatné změny, umístíme na naše webové stránky nebo do našich aplikací výrazné upozornění. Pokud budou mít tyto změny na registrované uživatele podstatný vliv, pošleme vám upozornění prostřednictvím e-mailu, push notifikace nebo SMS zprávy.

Pokud máte k našim Zásadám ochrany soukromí jakékoli dotazy, kontaktujte nás na: info@lipalearning.com nebo na adrese:

Lipa Learning s.r.o

Lipa Learning s.r.o.,
Palmovka Open Park IV.,
Voctářova 2497/18,
180 00 Praha 8,
Česká republika